• Home
  • Nieuws
  • Bespreken van complicaties na operatie van de verwijde buikslagader

Bespreken van complicaties na operatie van de verwijde buikslagader

De operatierisico’s die met patiënten worden besproken voorafgaand aan een operatie verschillen vaak per chirurg. Volgens de wet zijn chirurgen verplicht om de meest voorkomende en meest ernstige complicaties die kunnen optreden na een operatie met de patiënt te bespreken. Maar wat vinden patiënten nu eigenlijk de meest ernstige complicaties van een operatie? Deze vraag hebben wij in dit onderzoek voorgelegd aan 50 mensen met een verwijde buikslagader. Deze deelnemers zijn benaderd via Harteraad en het Amsterdam UMC – locatie AMC.

Complicaties

Uit de literatuur hebben wij 33 complicaties verzameld die kunnen optreden na de operatie via de buik dan wel na de operatie via de lies van een verwijde buikslagader. De deelnemers kregen steeds drie complicaties te zien. Hiervan moesten zij elke keer aangeven welke complicatie zij het ernstigst vonden en welke het minst ernstig. Vervolgens werd gekeken hoe vaak een complicatie als ernstigst of minst ernstig werd beoordeeld.

De 10 ernstigste complicaties volgens de deelnemers waren: voorvoetamputatie, scheur van de verwijde buikslagader, beroerte, nierfalen, lekkage langs de prothese, onvoldoende bloedtoevoer naar het ruggenmerg of darmen, een vernauwing van de bloedvaten in de benen, een hartaanval en hartfalen.

Eerder onderzoek

In een eerder onderzoek hebben we ook aan vaatchirurgen gevraagd wat zij ernstige complicaties na een operatie van de verwijde buikslagader vinden. Zij beoordeelden lekkage langs de prothese niet als een ernstige complicatie. Over de overige 9 complicaties waren de vaatchirurgen het eens met onze deelnemers.

Ons advies is daarom om deze 9 ernstige complicaties met patiënten te bespreken op het moment dat er een keuze gemaakt moet worden tussen het wel of (nog) niet ondergaan van een operatie van de verwijde buikslagader. Patiënten kunnen zodoende de voordelen van de operatie afwegen tegen de, voor henzelf, belangrijke nadelen.

 

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief