Behandeling hartfalen in basispakket

Een nieuwe behandeling bij chronisch hartfalen vanaf 1 april tijdelijk vergoed in het basispakket van de zorgverzekering.

Ingrijpen voordat verergering van hartfalen optreedt: dat kan met de nieuwe behandeling CardioMEMS. Met CardioMEMS wordt een ziekenhuisopname vanwege ‘vocht vasthouden’ bij mensen die lijden aan hartfalen, voorkomen. Een sensor geïmplanteerd in de longslagader maakt het mogelijk dat de cardioloog de patiënt in de gaten kan houden. De metingen van de sensor komen via een beveiligde internetverbinding bij de cardioloog. Op afstand ziet de cardioloog of waarden achteruitgaan en stelt de behandeling met medicijnen bij. Dit alles vóórdat de patiënt de klachten ervaart van het vasthouden van vocht. CardioMEMS is een speciale vorm van telebegeleiding.

Amerikaans onderzoek heeft laten zien dat veel ziekenhuisopnames voorkomen worden. Om na te gaan of dat effect ook te zien is in de Nederlandse gezondheidszorg start er op 1 april 2019 een onderzoek in 20 Nederlandse ziekenhuizen: het Monitor HF onderzoek. Dit onderzoek is mogelijk doordat het ministerie van VWS besloten heeft de kosten voor de zorg te betalen door een tijdelijke, voorwaardelijke, opname in het basispakket van de zorgverzekering. De subsidie bedraagt 3,8 miljoen euro. Als na drie jaar blijkt dat met CardioMEMS de kwaliteit van leven verbetert, het aantal ziekenhuisopnames vermindert en het kosteneffectief is, dan zal deze behandeling definitief vergoed gaan worden via de basisverzekering.

Zie ook de berichtgeving van Zorginstituut Nederland, Erasmus MC, De Telegraaf

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief