Bedankt voor jouw steun!

Beste lezer,

Aan het eind van dit bewogen jaar willen we jou bedanken. Want als lid, vrijwilliger, donateur, zorgverlener, beweegpartner of social media volger, kunnen we op jou bouwen.

Het jaar 2020 was voor niemand een gemakkelijk jaar. We hebben héél hard gewerkt om er toch voor jou te kunnen zijn. Dankzij jouw inzet, steun en inbreng is dat gelukt. We hebben veel met elkaar bereikt.

We onderzoeken waar mensen tegen aan lopen bij het afschalen van de zorg tijdens corona, hoe mensen denken over telebegeleiding en over man-vrouw verschillen. De resultaten uit deze peilingen gebruikt Harteraad om landelijke partijen, zoals de overheid en beroepsverenigingen van zorgverleners, te informeren. De media brengen de uitkomsten van onze onderzoeken en ervaringsverhalen onder de aandacht van het Nederlandse publiek. Zo is Harteraad te horen en te zien bij NOS, SBS6, Skipr en Trouw.

Vanwege de vele vragen over corona verschijnt de nieuwsbrief een tijd lang wekelijks in plaats van maandelijks. Ook maken we een overzicht van alle veelgestelde vragen rondom corona. Harteraad voert frequent gesprekken met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. En op het moment dat er veel vragen zijn over het opstarten van de zorg, adviseert Harteraad de Nederlandse Zorgautoriteit bij het opstellen van tips voor zorgverleners waarover en hoe zij patiënten het best kunnen informeren.

Onze nieuwe Harteraadlijn biedt altijd een luisterend oor, waar je ook tegenaan loopt. Mensen bellen vaak om hun zorgen rond corona te bespreken. 15 procent van onze leden maakt er al regelmatig gebruik van.

Harteraad maakt zich sterk voor zorg op afstand, zodat je veilig en vanuit huis je vragen aan jouw zorgverlener kan stellen. Ook zetten we ons in voor tele-hartrevalidatie, zodat je met een programma op maat thuis verder aan je herstel kan werken, nu dat in het revalidatiecentrum niet kan.

We brengen twee Harteraad Magazines uit. In het voorjaar verschijnt een themanummer over de emoties die komen kijken bij een hart- of vaataandoening. Begin december verschijnt het themanummer over medicijngebruik en medicijnwissel. Dat we dit jaar twee magazines uitbrengen in plaats van drie is doordat we, onvoorzien en als gevolg van corona, fors minder inkomsten hadden.

Samen met andere patiëntenorganisaties lobbyen we bij de overheid en zorgorganisaties om te voorkomen dat medicijnen om niet-medische redenen gewisseld worden.

Harteraad ontwikkelt een digitaal platform waar mensen met hart- en vaataandoeningen, naasten en andere belangstellenden informatie krijgen over evenementen, tips op maat krijgen en contact kunnen leggen met gelijkgestemden. Momenteel testen we het platform met een groep mensen met hartfalen en met aangeboren hartaandoeningen.

Om er ook volgend jaar goed voor je te kunnen zijn, is een grote vragenlijst afgenomen onder onze achterban. Daaruit blijkt dat jullie meer aandacht wensen voor verschillen tussen mannen en vrouwen, medicijngebruik en leefstijl en de psychosociale gevolgen bij een hart- en vaataandoening. We gaan ermee aan de slag!

Nogmaals bedankt voor je steun en vertrouwen. Alleen daarmee kunnen voor jou en de mensen om je heen de belangen behartigen. Wat 2021 ook brengt, weet dat je er niet alleen voor staat. Ik wens je alle goeds.

Namens iedereen bij Harteraad,

Anke Vervoord, directeur

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief