ANBI Status

Harteraad heeft de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Zo’n organisatie draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut.

Stichting Harteraad (voorheen De Hart&Vaatgroep)

Fiscaal nummer 819951535

Missie en visie

Onze missie: Meer mensen met hart- en vaatziekten en hun naasten ervaren dat de kwaliteit van leven en de kwaliteit van zorg zijn verbeterd doordat Harteraad belangen behartigt met hun ervaringen als basis.

Onze visie: Ervaringen zijn de motor achter ons werk. Van diagnose tot en met de chronische fase staan wij in contact met onze achterban.  We proberen aan te sluiten bij de individuele situatie en ervaring van de mensen met een hart- en vaataandoening. Doordat meer mensen hun ervaringen delen creëren we impact. Door het bundelen van deze ervaringen kunnen we beleid beïnvloeden.

Plannen en verslagen

Jaarverslag
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Publieksjaarverslag 2018
Publieksjaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022

Financiële verantwoording
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2023

Bestuur

Voorzitter: Gerdy Schippers
Lid: Einte Elsinga
Lid: Mark Lenssen
Lid: Lian van Amerongen
Lid: Kirsten Nienhuis

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief