Achter de schermen

Achter de schermen zet Harteraad zich dagelijks in om ervoor te zorgen dat ook tijdens de coronacrisis belangen behartigd blijven van mensen met een hart- en vaataandoening.

Zo heeft Harteraad recent bijgedragen aan de leidraad voor nazorg van ex-corona patiënten. Hierin staat beschreven hoe de nazorg voor mensen die corona hebben gehad eruit kan zien. Dit helpt zorgverleners om mensen na ziekte de best mogelijke nazorg te bieden. Bij deze nazorg is veel aandacht voor psychosociale problemen en naasten. Twee thema’s die Harteraad erg belangrijk vindt.

Opstarten van de zorg

Ook adviseerde Harteraad de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bij het opstellen van een communicatieplan tussen zorgverleners en patiënten. Veel mensen hebben vragen over het opstarten van de zorg. De NZa schreef daarom tips voor zorgverleners waarover en hoe zij patiënten het best kunnen informeren. Harteraad heeft geholpen om er zo voor te zorgen dat mensen antwoorden krijgen op hun vragen over de zorg in deze tijd.

Meer lezen over corona en hart- en vaataandoeningen?

Bekijk ons Dossier corona

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief