Aangepast incassobeleid VGZ

Veel Harteraadleden zijn verzekerd bij coöperatie VGZ vanwege de collectieve korting. VGZ laat weten dat zij een incassobeleid voert dat inspeelt op de bijzondere situatie waar we ons momenteel in bevinden. VGZ monitort de ontwikkelingen en effecten hiervan op onze verzekerden en neemt zonodig aanvullende maatregelen om de meest kwetsbaren te helpen bij het voorkomen van betalingsproblemen.

Incassobeleid VGZ

VGZ wil de verzekerde rust en ruimte geven om zijn of haar financiële situatie op orde te krijgen. Daarom worden twee mogelijkheden geboden: een betalingsregeling en een mogelijke inzet van een budgetcoach.

1. Betalingsregeling

VGZ biedt de verzekerde eerst laagdrempelige en verruimde mogelijkheden voor het treffen van een betalingsregeling. De regeling bevat een direct uitstel van betaling: VGZ brengt de eerste termijn pas bij de eerstvolgende maandpremie in rekening. De verzekerde hoeft dus niet meteen te betalen.

2. Budgetcoach

Volstaat alleen een betalingsregeling niet voor de verzekerde? Dan kan één van de VGZ budgetcoaches helpen. Samen kijkt de budgetcoach met de verzekerde naar een passende oplossing. Bijvoorbeeld:

  • een passende betalingsregeling waarbij VGZ rekening houdt met de afloscapaciteit van de klant;
  • uitstel van betalen tot eind mei zodat de verzekerde met het vakantiegeld aan de achterstanden kan voldoen;
  • uitstel van betalen om oplopende kosten te voorkomen of het lopend incassodossier tijdelijk te bevriezen.

2. Praktische informatie over betalingsregeling

De verzekerde kan makkelijk een betalingsregeling aanvragen via Mijn VGZ of via de VGZ Zorg App. Meer informatie over het digitaal afsluiten van een betalingsregeling is te vinden op de VGZ website. De VGZ klantenservice kan ook helpen met het treffen van een betalingsregeling. Deze is te bereiken via telefoonnummer 088 – 131 12 34 (maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur).

Heb je een betalingsachterstand? Ga dan naar deze pagina van VGZ.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief