Trombose

Trombose is de afsluiting van een ader of slagader door een bloedprop (trombus). In ons bloed zitten stoffen die zorgen voor de bloedstolling. Ze komen in actie als je een wondje hebt. Het wondje sluit en het bloeden stopt. Bij trombose gaat het mis met het evenwicht van stolling en antistolling. Het bloed stolt, terwijl er geen wondje is. Of de bloedprop groeit door en wordt te groot. Dat kan een trombose veroorzaken. De bloedprop sluit het bloedvat af. Of er breekt een stukje van een stolsel af om verderop een bloedvat af te sluiten. Als er een ader verstopt raakt, heet dat veneuze trombose. Veneuze trombose kan op verschillende plekken voorkomen. In het been, komt het vaakst voor. Dit noemt men een trombosebeen of diepe veneuze trombose. Bij een trombosebeen is het gevaar dat er bloedpropjes losschieten en in de longvaten weer gaan vastzitten (longembolie).

Deze pagina gaat over veneuze trombose. Wanneer een slagader verstopt raakt heet dat arteriële trombose. Dit kan een hartinfarct of herseninfarct veroorzaken. Je hebt een grotere kans om veneuze trombose te krijgen als je voor langere tijd niet goed kan bewegen (lange vliegreis, bedlegerigheid bij langdurige ziekte of bijvoorbeeld een gebroken been in het gips) Ook kunnen er erfelijke factoren een rol spelen waarbij het mechanisme van de stolling verstoord wordt (bijvoorbeeld bij de erfelijke bloedstollingsziekte Factor V Leiden). De behandeling van veneuze trombose bestaat in de meeste gevallen uit het slikken van antistollingsmedicijnen. Wil je medische informatie over veneuze trombose? Kijk dan eens op een van onderstaande pagina’s of neem contact op met de Infolijn Hart en Vaten.

Hartstichting
Thuisarts
Trombosestichting
Kies Beter

LSKA Antistolling 2.0 is een document voor zorgverleners waarin beschreven staat hoe de ideale antistollingszorg er uit ziet.

In de richtlijn antitrombotisch beleid staan aanbevelingen voor zorgverleners over hoe zij goede zorg kunnen verlenen. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en aangevuld met kennis en ervaringen van zorgverleners en patiënten. De richtlijn helpt zorgverleners om samen met de patiënt beslissingen te nemen.

Als je behandeld bent voor trombose komt er een moment om te kijken hoe het verder gaat. Kun je stoppen met medicijnen? Of juist niet? Of kun je misschien van medicijn wisselen? Deze consultkaart geeft informatie. Die kan jou en jouw arts helpen om mogelijke behandelingen te bespreken.

Praktisch
Wat er toe doet helpt je duidelijk te maken wat belangrijk is in je leven. Dat doe je door vier vragen te beantwoorden. Je kunt ‘Wat er toe doet’ gebruiken voordat je gesprekken aangaat en keuzes gaat maken over jouw gezondheid. De uitkomsten kun je meenemen naar je zorgverlener. Of op je koelkast hangen, zodat je af en toe weer ziet: daar doe ik het voor.

Ben je behandeld voor je hart? Dan hoort hartrevalidatie daarbij. Hartrevalidatie helpt je weer vertrouwen in je lichaam te krijgen en sneller je leven weer op te pakken.

Ervaringen delen
Wil jij ervaringen delen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt? Harteraad zorgt voor onderlinge ontmoetingen. Zodat we samen sterker staan. Sluit je aan bij Harteraad.

Harteraad heeft een diagnosegroep Trombose, die bijeenkomsten organiseert om ervaringen en informatie uit te wisselen. Ook is er is een besloten Facebookgroep, waar mensen met dezelfde aandoening elkaar ondersteunen. Je vindt er tips, kan ervaringen uitwisselen, vragen stellen en je blijft op de hoogte van alle activiteiten. In de (besloten) Facebookgroep Trombose komen veel vragen binnen over trombose en het gebruik van hormonen. Op ons verzoek beantwoordde prof. dr. Saskia Middeldorp, internist vasculaire geneeskunde, deze vragen.

Benieuwd naar de ervaringen van iemand anders met trombose? Bekijk dan het ervaringsverhaal van Jannie Dunnik. Zij kreeg een trombose na haar bevalling.

Ook naasten kunnen hun ervaringen delen via Naasten in Beeld.

Speerpunten
Dankzij nieuwe behandelingen zal de manier waarop de trombosezorg georganiseerd is, veranderen. Over de toekomst van de trombosezorg is volop discussie. Harteraad praat mee over deze ontwikkelingen om er voor te zorgen dat de belangen van patiënten daadwerkelijk centraal staan. Harteraad heeft meegewerkt aan de LSKA Antistolling , waarin staat beschreven hoe de ideale trombosezorg er uitziet en werkt nu ook mee aan de LTA Antistolling, waarin huisartsen en medisch specialisten afspraken maken over wie wat doet.