Telebegeleiding bij hartfalen

Telebegeleiding voor mensen met hartfalen

Bij telebegeleiding word je op afstand begeleid. Met meetapparatuur meet je thuis belangrijke waarden zoals gewicht, bloeddruk en hartslag. Deze geef je via een app of online programma door aan de arts of verpleegkundige. Zo kan de behandelaar volgen of deze waarden in orde zijn en wanneer nodig in overleg met jou de behandeling bijstellen. Je hoeft dus minder voor controle naar het ziekenhuis.  

Telemonitoring is een woord dat je ook regelmatig tegenkomt. Het gaat om hetzelfde als telebegeleiding. Het woord telebegeleiding benadrukt dat het niet alleen om meten op afstand gaat maar ook om begeleiding. Je krijgt informatie over jouw hartfalen, leert wat signalen zijn voor eventuele verslechtering en krijgt ondersteuning bij het omgaan met het hartfalen. In de Digitale Zorggids van Patientenfederatie Nederland vind je onder ‘telemonitoring’ nog meer informatie.

Raymond vertelt in onderstaand filmpje wat telebegeleiding is en waarom hij er gebruik van maakt.

Meting onder mensen met hartfalen in 2019: een app helpt!

Harteraad vroeg aan 136 mensen met hartfalen of zij gebruik maken van eHealth: apps en/of telebegeleiding. De gebruikers reageren positief: een app helpt bij het volhouden van de behandeling! Als meerwaarde van telebegeleiding noemden de respondenten ‘een veilig gevoel’,  want ‘je wordt op afstand in de gaten gehouden’.

Maar rondom zorg en eHealth is nog veel verbetering mogelijk.  Lees hier meer over in de samenvatting van deze meting of vraag onderaan de pagina het volledige rapport aan.

Waar vind ik telebegeleiding?

Telebegeleiding kun je niet zelf kiezen. Het wordt aangeboden door een ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum en meer en meer ook door huisartsenpraktijken en thuiszorgorganisaties. Harteraad heeft samen met Patiëntenfederatie Nederland een keuzehulp gemaakt. In deze keuzehulp vind je waar telebegeleiding is en welke kenmerken dit aanbod heeft. Het gaat onder andere om kenmerken als: kunnen kiezen samen met je zorgverlener en/of naasten welke onderdelen van telebegeleiding het beste bij je situatie passen, zelf altijd al je gegevens kunnen bekijken, voorlichting en informatie over hartfalen kunnen ontvangen via het systeem en zelf extra gegevens kunnen toevoegen.

Vergoedt de zorgverzekeraar alle kosten van telebegeleiding?

Ja, telebegeleiding bij chronisch hartfalen wordt voor 100% vergoed vanuit de basisverzekering. Houd er rekening mee dat op deze vergoeding het eigen risico van toepassing is en dat je misschien een deel van de kosten zelf moet betalen. Informeer zo nodig bij je zorgverzekeraar. Als telebegeleiding door de huisarts wordt ingezet, valt het onder de huisartsenzorg vanuit de basisverzekering. Hierop is dan geen eigen risico van toepassing.

Kwaliteit telebegeleiding hartfalen

In 2016 hebben zorgverleners, zorgverzekeraars en Harteraad (toen De Hart&Vaatgroep) kwaliteitscriteria vastgelegd: ‘Samenwerkingsafspraken en kwaliteitscriteria bij invoeren telebegeleiding bij hartfalen in Nederland’. Dit jaar vindt een volgende stap plaats door het ontwikkelen van een ‘veldnorm slimme zorg thuis’. Harteraad brengt hier het perspectief van patiënten in.

Voor zorgprofessionals: starten met telebegeleiding

In deze tijd van corona is digitale zorg belangrijker dan ooit. Hoe begin je als zorgprofessional met telebegeleiding voor je hartfalenpatiënten? Of als je dit al aanbiedt: hoe zorg je voor snelle opschaling?

Implementatiekaart Telebegeleiding Hartfalen

De implementatiekaart Telebegeleiding Hartfalen geeft handvatten om deze vorm van zorg succesvol in het ziekenhuis te implementeren. Harteraad heeft deze implementatiekaart samen met Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), Patiëntenfederatie Nederland, Vliegwiel en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen opgesteld.

Webinar voor zorgprofessionals

Op 25 mei 2020 organiseerde Harteraad met het Vliegwiel voor digitale innovatie, Hartstichting, NVVC, de DCVA en de NVALT een webinar voor zorgprofessionals.
Deskundigen uit de praktijk beantwoordden vragen over cruciale stappen bij het opstarten, de belangrijkste kostenposten en de businesscase achter telebegeleiding, het bereiken en ondersteunen van patiënten, en tips voor opschaling. De webinar kun je hieronder terugkijken en er is een naslagdocument gemaakt.

Wat vinden mensen met hartfalen zélf belangrijk?

Natuurlijk moeten apparatuur en systemen van telebegeleiding aan alle moderne eisen voldoen, zowel technisch als wat betreft functies en gebruiksvriendelijkheid. Voor mensen met hartfalen zelf is het allerbelangrijkste dat de telebegeleiding op maat is. Dat in gesprek met de patiënt (en eventuele naaste) bekeken wordt of er gemonitord wordt en wat dan, hoe vaak iemand gaat meten of wegen, wat die persoon hiervan op afstand wil doen en waarvoor hij persoonlijk contact met de zorgverlener wil. Voor de een is met regelmaat meten een vanzelfsprekendheid, iets wat je belangrijk vindt en zelf kunt bijdragen. Of iets dat je kunt doen als het jou uitkomt, je onafhankelijkheid geeft. Voor een ander kan het een confrontatie zijn, jezelf patiënt voelen. En waar het veel mensen een veilig gevoel geeft dat er iemand meekijkt, kan het voor sommigen juist onzekerheid oproepen.

Telebegeleiding moet iemand helpen; het is een hulpmiddel, geen doel op zich. Het werkt alleen als iemand de meerwaarde ervan ervaart en gemotiveerd is om het te doen. Dat is voor ieder individu anders en daar kun je alleen in gesprek met elkaar uitkomen.

Aanvraag Rapport: ‘Mensen met hartfalen: Een app helpt bij het volhouden van de behandeling’

  • We gebruiken je e-mailadres om je het rapport te sturen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief