Risicofactoren (Cardiovasculair risicomanagement)

Risicofactoren zorgen voor een grotere kans op hart- en vaatziekten. Maar wat zijn risicofactoren? Voorbeelden zijn: roken, hoge bloeddruk en hoog cholesterol. Ook leeftijd, overgewicht, weinig bewegen, alcohol, diabetes en stress zorgen voor een groter risico op een hart- of vaatziekte. Soms kan je niets doen aan een risicofactor, bijvoorbeeld als hart- en vaatziekten in de familie voorkomen. Andere risicofactoren kan je wel zelf kleiner maken door gezond te leven. Een gezonde leefstijl is dus heel belangrijk als je een of meerdere risicofactoren hebt. Het maken van een plan samen met je huisarts kan helpen om gezonder te gaan leven.

Wil je meer weten over risicofactoren? Kijk op de volgende pagina’s voor meer informatie over risicofactoren:

Webinar ‘Vrouwen, diabetes type 2 en hart- en vaataandoeningen’

Uit onderzoek blijkt dat bij vrouwen met type 2 diabetes het risico om hart- en vaataandoeningen te ontwikkelen sterker verhoogd is dan bij mannen. Bekijk hier ons webinar terug van 10 april 2021.

Richtlijnen

In richtlijnen staan aanbevelingen voor zorgverleners hoe zij goede zorg kunnen verlenen. Voor risicofactoren (Cardiovasculair risicomanagement) is in april 2019 een nieuwe versie van de richtlijn gekomen.

Praktisch

Heb jij risicofactoren voor hart- en vaatziekten en wil je deze aanpakken? Het maken van een plan helpt hierbij. Voor hulp bij het bedenken van een plan bij een risico op hart- en vaatziekten kan je kijken bij watertoedoet en het individueel zorgplan vitale vaten.

Ervaringen delen

Wil je ervaringen delen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt? Sluit je aan bij onze communities, waar je je vragen kan stellen en je ervaringen kan delen met anderen.

Speerpunten

Harteraad helpt mensen bewust te maken van risicofactoren en de aanpak hiervan. Harteraad heeft meegewerkt aan de informatie die Thuisarts.nl over het risico op hart- en vaatziekten geeft. Daarnaast was Harteraad betrokken bij het actueel maken van de richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM). De bijdrage van Harteraad betrof vooral de organisatie van zorg. Het is belangrijk dat zorgverlener en patiënt goed samenwerken en in gedeelde besluitvorming komen tot een plan voor de verlaging van het risico op hart- en vaatziekten. Zodat de patiënt aan de slag kan met een plan waar hij achter staat en dat past bij zijn/haar (medische) situatie.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief