Herseninfarct

Bij een herseninfarct is een bloedvat in de hersenen gedurende langere tijd afgesloten. Een deel van de hersenen krijgt te weinig zuurstof en er ontstaan uitvalsverschijnselen. De meest voorkomende uitvalsverschijnselen zijn: verlamming van arm en/of been, scheve mond en spraakproblemen (afasie).

Wil je medische informatie over een beroerte door een herseninfarct? Kijk dan eens op een van onderstaande pagina’s of neem contact op met de Infolijn Hart en Vaten.

Hartstichting.nl
Hersenstichting.nl
Thuisarts.nl

Praktisch
Harteraad helpt je om je dagelijks leven weer zo goed mogelijk op te pakken.

Wat er toe doet helpt je duidelijk te maken wat belangrijk is in je leven. Dat doe je door 4 vragen te beantwoorden. Je kunt ‘Wat er toe doet’ gebruiken voordat je gesprekken aangaat en keuzes gaat maken over jouw gezondheid. De uitkomsten kun je meenemen naar je zorgverlener. Of op je koelkast hangen, zodat je af en toe weer ziet: daar doe ik het voor.

Folder leven na een beroerte
Folder herken een beroerte

Brochure Goede zorg na een CVA/TIA
In deze brochure staat beschreven welke zorg en behandeling iemand die een CVA heeft gehad en/of naaste kan verwachten. Bij de CVA zorg zijn vaak veel verschillende zorgverleners en instanties betrokken. In de brochure wordt hiervan een overzicht gegeven. Er staan ook tips in om de zorg zo goed mogelijk te maken. De informatie in de brochure is gebaseerd op de Zorgstandaard CVA/TIA.

Problemen met lopen
Problemen met gevoel, beweging en kracht in arm en hand.

Ervaringen delen
Wil jij ervaringen delen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt? Harteraad zorgt voor onderlinge ontmoetingen. Zodat we samen sterker staan. Sluit je aan bij Harteraad. Kijk ook op facebook voor contact met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.

Hersenletsel.nl organiseert o.m. ontmoetingen voor mensen met hersenletsel.

Lees het verhaal van Lieky. Ze heeft een herseninfarct gehad en is een Facebookgroep opgestart.

Ook naasten kunnen hun ervaringen delen via Naasten in Beeld.