Hartfalen (verminderde pompwerking van het hart)

Bij hartfalen pompt het hart minder bloed rond dan normaal. Dit kan komen doordat het hart minder goed kan knijpen. Of omdat het hart zich minder goed vult met bloed. Hierdoor krijgen organen minder zuurstof en voedingsstoffen. In het begin hebben mensen met hartfalen meestal niet veel klachten. Als de pompfunctie van het hart ernstig verminderd is, dan ontstaan klachten zoals vermoeidheid, vocht vasthouden en kortademigheid. Hartfalen is een ernstige aandoening, waarbij de pompfunctie langzaam afneemt.

Praktisch

Het Individueel Zorgplan Hartfalen is een werkboek dat je kunt gebruiken als hulpmiddel om in gesprek te gaan met jouw zorgverlener over het omgaan met hartfalen in het dagelijks leven.

Voor mensen met hartfalen bestaat ook telebegeleiding. Deze telemonitoring houdt in dat je informatie krijgt over jouw hartfalen, leert wat signalen zijn voor eventuele verslechtering en ondersteuning bij het omgaan met het hartfalen. Door gebruik te maken van telebegeleiding kun je samen met je arts of verpleegkundige vanuit huis jouw gezondheid in de gaten houden.

Ben je behandeld voor je hart? Dan hoort hartrevalidatie daarbij. Hartrevalidatie helpt je weer vertrouwen in je lichaam te krijgen en sneller je leven weer op te pakken.

Wat er toe doet helpt je duidelijk te maken wat belangrijk is in je leven. Dat doe je door vier vragen te beantwoorden. Je kunt ‘Wat er toe doet’ gebruiken voordat je gesprekken aangaat en keuzes gaat maken over jouw gezondheid. De uitkomsten kun je meenemen naar je zorgverlener. Of op je koelkast hangen, zodat je af en toe weer ziet: daar doe ik het voor.

In het eindstadium van hartfalen, als de klachten erger worden en er geen verbetering mogelijk is, krijg je palliatieve zorg. In de brochure ‘Goede zorg voor mensen met ernstig hartfalen’ staat beschreven wat palliatieve zorg is, waar palliatieve zorg uit bestaat en wie het kan bieden. Ook wordt uitgelegd wat je kunt doen om de zorg en ondersteuning te krijgen die het best past bij je eigen wensen en situatie.

Ervaringen
Harteraad heeft een diagnosegroep Hartfalen-Cardiomyopathie-Hartkleppen, die bijeenkomsten organiseert om ervaringen en informatie uit te wisselen. In deze groep zitten ook mensen die lijden aan hartfalen. In de besloten Facebookgroep kun je tips en ervaringen uitwisselen, en vragen stellen.

Benieuwd naar de ervaringen van iemand anders met hartfalen? Bekijk dan het ervaringsverhaal van Joop de Jager en van Arie Otten

Therapietrouw hartfalen: Samenwerkingsprogramma met Hartstichting

‘Therapietrouw hartfalen’ is één van de programma’s die gaat bijdragen aan het verminderen van de ziektelast voor hart- en vaatziekten: minder mensen die ziek worden, minder vroegtijdige sterfte en minder ernst van de gevolgen van hart- en vaatziekten. Het programma voeren we samen met de Hartstichting uit. We willen bereiken dat het gemakkelijker wordt voor mensen met hartfalen om hun therapie vol te houden.
Lees hier meer over dit programma

Meer informatie over hartfalen

Wil je medische informatie over hartfalen? Kijk dan eens op een van onderstaande pagina’s.

Hartstichting.nl
Heartfailurematters.org (in diverse talen en met filmpjes)