• Home
  • Aandoeningen
  • Etalagebenen (claudicatio intermittens, PAV Perifeer Arterieel Vaatlijden)

Etalagebenen (claudicatio intermittens, PAV Perifeer Arterieel Vaatlijden)

Etalagebenen ofwel vernauwingen in de beenslagaders ontstaan door slagaderverkalking. Door de vernauwing vermindert de bloedtoevoer naar de benen. De beenspieren krijgen minder zuurstof; dit geeft pijnklachten bij het lopen. De behandeling bestaat meestal uit looptherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut en als dat niet lukt, een dotterbehandeling of operatie in het ziekenhuis.

Wil je medische informatie over etalagebenen? Kijk dan eens op een van onderstaande pagina’s of neem contact op met de Infolijn Hart en Vaten.

Hartstichting
Thuisarts
Kies Beter
Keuzehulp etalagebenen: Deze keuzehulp kan je helpen bij het maken van een keuze – samen met de arts – welke behandeling je zou willen.
Keuzetabel etalagebenen: In de keuzetabelkaart staat op 1 bladzijde alle voor- en nadelen van de verschillende behandelingen bij elkaar. Je kunt dit gebruiken als je het gesprek met de arts voert over welke behandeling je krijgt.
Keuzekaartje etalagebenen: Het keuzekaartje geeft een gemakkelijk overzicht met plaatjes van de voor- en nadelen van de verschillende behandelingen. Te gebruiken bij het gesprek met de arts over welke behandeling je krijgt.

Brochure

Lees de brochure ‘Etalagebenen? Lopen!‘ over looptherapie.

Ook is er de brochure van de Hartstichting Verder met Etalagebenen

In de richtlijn perifeer arterieel vaatlijden staan aanbevelingen voor zorgverleners over hoe zij goede zorg kunnen verlenen. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en aangevuld met kennis en ervaringen van zorgverleners en patiënten. De richtlijn helpt zorgverleners om samen met de patiënt beslissingen te nemen over de behandeling.

Praktisch

Als vaatpatiënt wil je de beste zorg en behandeling. De eerste behandeling gebeurt bij de huisarts en de fysiotherapeut: aanpassing van je leefstijl en looptherapie. Een goede fysiotherapeut voor begeleiding bij de looptherapie en aanpassing van je leefstijl vind je via ClaudicatioNet. De looptherapie heeft het meest succes onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut. Samen stel je een persoonlijk loopschema vast voor minimaal drie maanden. Tussendoor bespreek je jouw ervaringen. Indien nodig wordt het schema bijgesteld. Je krijgt aanwijzingen om je looptechniek te verbeteren en je spieren beter te gebruiken. Meer lezen over looptherapie? Lees onze brochure Etalagebenen? Lopen!

Bekijk ook Beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad.

Bekijk een filmpje over looptraining.

Moet je toch voor een behandeling naar een ziekenhuis? Bij een ziekenhuis met ons Vaatkeurmerk – Harteraad weet je dat je goed zit. Kijk hier om te zien hoe goede zorg voor etalagebenen er volgens patiënten uit moet zien.

Bewegen en lopen is belangrijk bij de behandeling van etalagebenen, maar hoe houd je dat vol? We hebben uitgezocht wat daarbij kan helpen met het project Zelfmanagement bij PAV. Kijk hier om ideeën op te doen om zelf gemotiveerd te blijven lopen.

Zelf aan de slag om risicofactoren voor hart- en vaatziekten aan te pakken? Lees in onze brochure Aanpak van risicofactoren hoe je dit kunt doen en wie je kunnen helpen. Het werkboek ‘Individueel Zorgplan Vitale Vaten’ kan je helpen om aan de slag te gaan met het aanpassen van je leefstijl. Je kunt met behulp van het werkboek samen met je zorgverlener bepalen wat je gaat doen om je risicofactoren te verkleinen. De vorderingen noteer je in het werkboek. Je kunt het Zorgplan Vitale Vaten downloaden. Bekijk hier een voorbeeld van een ingevuld boekje.

Wat er toe doet helpt je duidelijk te maken wat belangrijk is in je leven. Dat doe je door 4 vragen te beantwoorden. Je kunt Wat er toe doet gebruiken voordat je gesprekken aangaat en keuzes gaat maken over jouw gezondheid. De uitkomsten kun je meenemen naar je zorgverlener. Of op je koelkast hangen, zodat je af en toe weer ziet: daar doe ik het voor.

Ervaringen delen

Wil jij ervaringen delen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt? Harteraad zorgt voor onderlinge ontmoetingen. Zodat we samen sterker staan. Sluit je aan bij Harteraad.

Harteraad heeft een diagnosegroep Etalagebenen, die bijeenkomsten organiseert om ervaringen en informatie uit te wisselen. In deze groep zitten mensen die etalagebenen hebben. De ervaringsdeskundige vrijwilligers zetten zich in voor activiteiten om patiënten met etalagebenen te ondersteunen. Heb je vragen of ideeën voor de diagnosegroep PAV / etalagebenen? Stuur dan een e-mail naar patientgroep@harteraad.nl.

Er worden regelmatig Hart&Vaatcafés georganiseerd met veel informatie over hart- en vaatziekten, kijk op onze agenda.

Ook is er een besloten Facebookgroep waar mensen met dezelfde aandoening elkaar ondersteunen. Je vindt er tips, kan ervaringen uitwisselen, vragen stellen en je blijft op de hoogte van alle activiteiten.

Benieuwd naar de ervaringen van iemand anders met etalagebenen? Lees dan het ervaringsverhaal van Ben Analbers en bekijk het interview met Henk Giesen. Zij deden beiden looptherapie en voelen zich nu een stuk fitter en gezonder.

Ook naasten kunnen hun ervaringen delen via Naasten in Beeld.