• Home
  • Aandoeningen
  • Etalagebenen (claudicatio intermittens, PAV Perifeer Arterieel Vaatlijden)

Etalagebenen (claudicatio intermittens, PAV Perifeer Arterieel Vaatlijden)

Etalagebenen, ofwel vernauwingen in de beenslagaders, ontstaan door slagaderverkalking. Door de vernauwing vermindert de bloedtoevoer naar de benen. De beenspieren krijgen minder zuurstof; dit geeft pijnklachten bij het lopen. De behandeling bestaat meestal uit looptherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut en als dat niet lukt, een dotterbehandeling of operatie in het ziekenhuis.

Praktisch

Lees voor praktische tips onze Harteraad brochure Etalagebenen? Lopen!, dit kan je helpen om gemotiveerd te blijven om te lopen.

Als vaatpatiënt wil je de beste zorg en behandeling. De eerste behandeling gebeurt bij de huisarts en de fysiotherapeut: aanpassing van je leefstijl en looptherapie. Een goede fysiotherapeut voor begeleiding bij de looptherapie en aanpassing van je leefstijl vind je via Zorgzoeker Chronisch ZorgNet. De looptherapie heeft het meest succes onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut. Samen stel je een persoonlijk loopschema vast voor minimaal drie maanden. Tussendoor bespreek je jouw ervaringen. Indien nodig wordt het schema bijgesteld. Je krijgt aanwijzingen om je looptechniek te verbeteren en je spieren beter te gebruiken. 

In de richtlijn perifeer arterieel vaatlijden staan aanbevelingen voor zorgverleners over hoe zij goede zorg kunnen verlenen. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en aangevuld met kennis en ervaringen van zorgverleners en patiënten. De richtlijn helpt zorgverleners om samen met de patiënt beslissingen te nemen over de behandeling.

Bekijk ook Beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad.

Bekijk een filmpje over looptraining.

Moet je toch voor een behandeling naar een ziekenhuis? Met deze keuzehulp vind je een ziekenhuis dat bij je past.

Bewegen en lopen is belangrijk bij de behandeling van etalagebenen, maar hoe houd je dat vol? We hebben uitgezocht wat daarbij kan helpen met het project Zelfmanagement bij PAV. 

Zelf aan de slag om risicofactoren voor hart- en vaatziekten aan te pakken? Lees in onze brochure Aanpak van risicofactoren hoe je dit kunt doen en wie je kunnen helpen. Het werkboek ‘Individueel Zorgplan Vitale Vaten’ kan je helpen om aan de slag te gaan met het aanpassen van je leefstijl. Je kunt met behulp van het werkboek samen met je zorgverlener bepalen wat je gaat doen om je risicofactoren te verkleinen. De vorderingen noteer je in het werkboek. Je kunt het Zorgplan Vitale Vaten downloaden. Bekijk hier een voorbeeld van een ingevuld boekje.

Wat er toe doet helpt je duidelijk te maken wat belangrijk is in je leven. Dat doe je door 4 vragen te beantwoorden. Je kunt Wat er toe doet gebruiken voordat je gesprekken aangaat en keuzes gaat maken over jouw gezondheid. De uitkomsten kun je meenemen naar je zorgverlener. Of op je koelkast hangen, zodat je af en toe weer ziet: daar doe ik het voor.

Veel mensen met etalagebenen moeten geregeld keuzes maken rondom gezond bewegen en looptherapie. Een belangrijke overweging is dan: welke vorm van bewegen vind ik leuk? Maar ook de overtuiging dat bewegen goed is voor de gezondheid, kan je er toe aanzetten om toch met bewegen aan de slag te gaan, ondanks dat het lopen pijnlijk kan zijn. Ook helpt het om in beweging te blijven door de loopprestaties bij te houden, bijvoorbeeld via een beweegapp. Het Chronisch Zorgnet ontwikkelde een online tool KOMPAS waarmee de fysiotherapeut aan iemand met etalagebenen laat zien wat de looptherapie oplevert. Harteraad werkte daar aan mee. Meer fysiotherapeuten gaan van deze tool gebruik maken. Heb je etalagebenen? Bespreek dan vooral met je zorgverlener wat je fijn of minder fijn aan bewegen vindt, welke doelen en wensen je hebt.

Ervaringen delen

Wil jij ervaringen delen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt? Harteraad heeft besloten Facebookgroep waar mensen met dezelfde aandoening elkaar ondersteunen. Je vindt er tips, kan ervaringen uitwisselen, vragen stellen en je blijft op de hoogte van alle activiteiten.

Benieuwd naar de ervaringen van iemand anders met etalagebenen? Lees het ervaringsverhaal van Ben Analbers en bekijk het interview met Henk Giesen. Zij deden beiden looptherapie en voelen zich nu een stuk fitter en gezonder.

Wil je meer informatie over etalagebenen? Kijk dan op onderstaande pagina’s.

Hartstichting
Thuisarts
Keuzetabel etalagebenen: In de keuzetabelkaart staat op 1 bladzijde alle voor- en nadelen van de verschillende behandelingen bij elkaar. Je kunt dit gebruiken als je het gesprek met de arts voert over welke behandeling je krijgt.
Keuzekaartje etalagebenen: Dit geeft een gemakkelijk overzicht met plaatjes van de voor- en nadelen van de verschillende behandelingen. Te gebruiken bij het gesprek met de arts over welke behandeling je krijgt.
Keuzehulp etalagebenen: deze keuzehulp kan je helpen bij het maken van een keuze – samen met de arts – welke behandeling je zou willen.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief