Oorzaken van een aneurysma in de buik

De oorzaken van een buikaneurysma lijken sterk op de oorzaken van andere hart- en vaatziektes. Een aneurysma in de buik ontstaat door onderstaande oorzaken.

Meestal: slagaderverkalking. Bij slagaderverkalking blijven vet en andere stoffen plakken aan de binnenkant van de slagaders. De aders worden hierdoor steeds nauwer (hierdoor kan trombose ontstaan) óf de slagaderverkalking beschadigt de wanden van de aorta waardoor de wanden verzwakken en er een verwijding kan ontstaan(een aneurysma).

Onderstaande oorzaken kunnen een aneurysma in de buik direct of indirect (via slagaderverkalking) veroorzaken:

Oorzaken:

  • Leeftijd: Het risico neemt toe met de leeftijd, vooral na 60 jaar.
  • Geslacht: mannen hebben een hoger risico dan vrouwen
  • Mensen die roken of hebben gerookt, hebben 3 tot 5 keer zoveel kans op een buikaneurysma.
  • Famieliegeschiedenis: Mensen met een direct familielid dat een buikaneurysma heeft, hebben een groter risico.
  • Een te hoge bloeddruk.
  • Bindweefselaandoeningen zoals Marfan, Ehlers-Danlos of Loeys-Dietz .

Heb je meer van deze factoren? Ben je bijvoorbeeld een man, rook je, heb je diabetes en zitten hart- en vaataandoeningen in de familie? Dan heb je meer kans op een buikaneurysma. Geef dit altijd aan bij je huisarts.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief