Aneurysma in de buik

Een aneurysma is een plaatselijke verwijding van een slagader. Zo’n verwijding kan in de buik, borstholte of hersenen voorkomen. Een verwijding komt het meest voor in de aorta, de grote lichaamsslagader. In ongeveer 80% van de gevallen betreft het de aorta in de buikholte, dit wordt ook wel een Abdominaal Aorta Aneurysma (AAA) genoemd.

Praktisch

Als vaatpatiënt wil je de beste zorg en behandeling. De huisarts verwijst je door naar het ziekenhuis waar een vaatchirurg onderzoek en behandeling start. Kiezen voor een ziekenhuis dat goede vaatzorg biedt? Met deze keuzehulp vind je een ziekenhuis dat bij je past.

Kijk hier om te zien hoe goede zorg voor een verwijde buikslagader er volgens patiënten uit moet zien.

Zelf aan de slag om risicofactoren voor hart- en vaatziekten aan te pakken? Lees in onze brochure Aanpak van risicofactoren hoe je dit kunt doen en wie je kunnen helpen.’ Het werkboek ‘Individueel Zorgplan Vitale Vaten’ kan je helpen om aan de slag te gaan met het aanpassen van je leefstijl. Je kunt met behulp van het werkboek samen met je zorgverlener bepalen wat je gaat doen om je risicofactoren te verkleinen. De vorderingen noteer je in het werkboek. Je kunt het Zorgplan Vitale Vaten downloaden. Bekijk hier een voorbeeld van een ingevuld boekje.

Wat er toe doet helpt je duidelijk te maken wat belangrijk is in je leven. Dat doe je door vier vragen te beantwoorden. Je kunt ‘Wat er toe doet’ gebruiken voordat je gesprekken aangaat en keuzes gaat maken over jouw gezondheid. De uitkomsten kun je meenemen naar je zorgverlener. Of op je koelkast hangen, zodat je af en toe weer ziet: daar doe ik het voor.

Ervaringen lezen

Wil je lezen over de ervaringen van iemand anders met een verwijde buikslagader? Bekijk dan het ervaringsverhaal van Hans van Tongeren. Hij onderging een broekprotheseoperatie vanwege een aneurysma in het bekken.

Advies Gezondheidsraad: geen bevolkingsonderzoek aneurysma van de buikslagader

De Gezondheidsraad adviseert om geen bevolkingsonderzoek naar een aneurysma van de buikslagader op te zetten. In Nederland worden veel aneurysma’s van de buikslagader opgespoord en preventief behandeld via de individuele patiëntenzorg door huisartsen en specialisten. De Gezondheidsraad adviseert om die aanpak te optimaliseren. Lees hier meer.

Uitkomsten raadpleging achterban AAA

Tussen 16 april en 14 mei 2019 heeft Harteraad in samenwerking met ziekenhuis Rijnstate in Arnhem een vragenlijst uitgezet over wat mensen die behandeld zijn met een AAA belangrijk vinden om te meten als er wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. In bijgevoegd document presenteren we de belangrijkste resultaten en conclusies.

Wil je medische informatie over een aneurysma? Kijk dan eens op een van onderstaande pagina’s.

Hartstichting
Brochure Hartstichting Aneurysma van de buikaorta
Thuisarts
Richtlijn aneurysma van de abdominale aneurysma: in de richtlijn staan aanbevelingen voor zorgverleners over hoe zij goede zorg kunnen verlenen. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en aangevuld met kennis en ervaringen van zorgverleners en patiënten. De richtlijn helpt zorgverleners om samen met de patiënt beslissingen te nemen over de behandeling.
Keuzehulp aorta-aneurysma: deze keuzehulp kan je helpen bij het maken van een keuze – samen met de arts – welke behandeling je zou willen.
Consultkaart aneurysma in de buik: in de consultkaart staat op één bladzijde alle voor- en nadelen van de verschillende behandelingen bij elkaar. Je kunt dit gebruiken als je het gesprek met de arts voert over welke behandeling je krijgt.
Keuzekaartje aneurysma in de buik: het keuzekaartje geeft een gemakkelijk overzicht (veel plaatjes, weinig tekst) van de voor- en nadelen van de verschillende behandelingen. Te gebruiken bij het gesprek met de arts over welke behandeling je krijgt.
Video Wat is een Aneurysma? (Medisch Spectrum Twente)