Aneurysma in de buik

Een aneurysma is een plaatselijke verwijding van een slagader. Zo’n verwijding kan in de buik, borstholte of hersenen voorkomen. Een verwijding komt het meest voor in de aorta, de grote lichaamsslagader. In ongeveer 80% van de gevallen betreft het de aorta in de buikholte, dit wordt ook wel een Abdominaal Aorta Aneurysma (AAA) genoemd.

Praktisch

Als vaatpatiënt wil je de beste zorg en behandeling. De huisarts verwijst je door naar het ziekenhuis waar een vaatchirurg onderzoek en behandeling start. Kiezen voor een ziekenhuis dat goede vaatzorg biedt? Met deze keuzehulp vind je een ziekenhuis dat bij je past.

Kijk hier om te zien hoe goede zorg voor een verwijde buikslagader er volgens patiënten uit moet zien.

Wil je zelf aan de slag om risicofactoren voor hart- en vaatziekten aan te pakken? Lees in onze brochure Aanpak van risicofactoren hoe je dit kunt doen en wie je kunnen helpen. Het werkboek ‘Individueel Zorgplan Vitale Vaten’ kan je helpen om aan de slag te gaan met het aanpassen van je leefstijl. Je kunt met behulp van het werkboek samen met je zorgverlener bepalen wat je gaat doen om je risicofactoren te verkleinen. De vorderingen noteer je in het werkboek. Je kunt het Zorgplan Vitale Vaten downloaden. Bekijk hier een voorbeeld van een ingevuld boekje.

Samen beslissen met je arts over jouw behandeling

Wil je samen beslissen met je arts over de behandeling? Lees over de verschillende behandelmogelijkheden bij Samen Beslissen over de behandeling van je aneurysma in de buik

Ervaringen lezen

Hans onderging een broekprotheseoperatie vanwege een aneurysma in het bekken. Lees hier zijn ervaringsverhaal

Welke overwegingen hebben mensen met een buikaneurysma bij een keuze voor een operatie? Je leest het hier.

Uitkomsten raadpleging achterban Abdominaal Aorta Aneurysma (AAA)

Tussen 16 april en 14 mei 2019 heeft Harteraad met ziekenhuis Rijnstate in Arnhem een vragenlijst uitgezet over wat mensen die behandeld zijn met een AAA belangrijk vinden om te meten als er wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. In bijgevoegd document presenteren we de belangrijkste resultaten en conclusies.

Wil je medische informatie over een aneurysma in de buik? Kijk dan op één van onderstaande pagina’s:

Richtlijn aneurysma van de abdominale aneurysma: in de richtlijn staan aanbevelingen voor zorgverleners over hoe zij goede zorg kunnen verlenen. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en aangevuld met kennis en ervaringen van zorgverleners en patiënten. De richtlijn helpt zorgverleners om samen met de patiënt beslissingen te nemen over de behandeling. Een belangrijke nieuwe aanbeveling in deze richtlijn is: ‘Verricht éénmalig screenend echografisch onderzoek bij alle mannen van 65 jaar ter detectie of uitsluiting van een AAA’. Harteraad werkte aan deze nieuwe (april 2021) richtlijn mee, onder andere door een achterbanraadpleging te houden en door de knelpunten voor de aneurysma zorg in te brengen.

Thuisarts: verwijde buikslagader:

Van belangrijke nieuwe informatie uit deze richtlijn is een patiëntenversie gemaakt die op Thuisarts.nl is geplaatst, zie:

In mijn familie komt een verwijde buikslagader voor
Ik word onderzocht op een verwijde buikslagader
Ik heb een verwijding van de buikslagader (man)
Ik heb een verwijding van de buikslagader (vrouw)
Ik heb een verwijde buikslagader en kies voor een operatie

Video Wat is een Aneurysma? (Medisch Spectrum Twente)

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief