Aangeboren hartaandoening (algemene informatie)

Per jaar worden in Nederland ongeveer 1.300 tot 1.400 baby’s geboren met een hartafwijking. Dit varieert van een kleine bouwfout tot complexe afwijkingen.
De meest voorkomende aangeboren hartafwijkingen zijn:

atriumseptumdefect (ASD)
ventrikelseptumdefect (VSD)
aortaklepstenose
aortaklepinsufficiëntie
coarctatio aortae
hypoplastisch linkerhartsyndroom
tetralogie van Fallot
transpositie van de grote vaten
Open Ductus Botalli (ODB)
Morbus Ebstein
ritmestoornissen bij kinderen

Niet alle aangeboren hartafwijkingen geven direct klachten. Soms worden ze daarom pas op latere leeftijd ontdekt. Ernstige hartafwijkingen worden meestal ontdekt tijdens de 20-wekenecho. Maar zeker niet alle afwijkingen worden gezien. Soms hoort de arts op het consultatiebureau een hartruis. Dit hoeft lang niet altijd te wijzen op een hartaandoening.

Praktisch
Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen (PAH) is er voor kinderen met een aangeboren hartafwijking en hun ouders. Deze stichting werkt nauw samen met Stichting Hartekind.

Heb je vragen over een hartafwijking? Bel dan naar de Harteraadlijn, 088 1111 661.

Ervaringen delen
Wil jij ervaringen delen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt? In de besloten Facebookgroep ‘Erfelijke hartaandoeningen’ kun je jouw ervaringen delen.

Meld je aan voor de Harteraad nieuwsbrief